Czym różni się przełożony od menedżera?

Istnieje wiele terminów, które słyszymy w związku z hierarchią w firmie. Najczęściej spotykanym jest "menedżer", a to oznacza, że jest to osoba lub grupa osób odpowiedzialna za podejmowanie decyzji biznesowych i prowadzenie biznesu do przodu.

Słyszymy również "lider". Może to być również menedżer, ale czasami jest to osobna osoba, która ściśle współpracuje z pracownikami biura, aby motywować, prowadzić i dawać wsparcie. Osoba ta jest odpowiedzialna za inspirowanie pracowników i pełnienie roli wzorca do naśladowania.

Gdzie więc pojawia się "przełożony"?

Rolę supervisora można również luźno porównać do roli lidera. Jest to osoba, która działa całkowicie w obrębie biura i pomaga dostarczać instrukcje, wspierać pracowników, a także wdrażać wszelkie wytyczne lub zmiany w przestrzeni. Lider i supervisor to często ta sama osoba, ale nie zawsze.

Ponadto, nadzorca nie ma często odpowiedzialności kierowniczej, a jedynie podwyższoną rolę, która znajduje się gdzieś pomiędzy zespołem a kierownikiem/liderem.

W organizacjach istnieje wiele różnych stylów zarządzania. Niektóre z nich są bardzo wyraźne, podczas gdy inne mogą być kombinacją standardowych stylów, takich jak autokratyczny styl zarządzania, styl demokratyczny lub nawet styl leseferystyczny. To naprawdę zależy od indywidualnego lidera lub menedżera i tego, jak chce kierować swoim zespołem. Przełożeni będą następnie wdrażać wszelkie przekazane im instrukcje w ramach tego konkretnego, nakreślonego stylu.

Niezależnie od nazwy stanowiska, istnieją wyraźne cechy, które musi posiadać osoba kierująca zespołem. Kierowanie oznacza zachęcanie i motywowanie, nie oznacza "mówienia" i koniec. Każda osoba, która ma za zadanie kierować i prowadzić zespół, musi mieć atmosferę wsparcia i przystępności. Oznacza to, że morale najprawdopodobniej będzie wyższe, a w rezultacie wzrośnie produktywność.

Jeśli menedżer, lider lub przełożony decyduje się po prostu mówić ludziom, co mają robić i odmawia dyskusji na jakikolwiek temat, zamykając drzwi swojego biura i będąc wyjątkowo nieprzystępnym, rezultatem nie będzie szczęśliwy zespół i nie doprowadzi do powstania produktywnego miejsca pracy. Warto również wspomnieć, że gdy produktywność jest niska, zyski również idą w ślad za nią.

Chociaż w każdym biurze istnieje pewien rodzaj hierarchii, ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Oznacza to traktowanie ludzi z uczciwością i szacunkiem, stosowanie empatii i bycie otwartym na dyskusje i pomysły przez cały czas. Kiedy w biurze panuje taka sytuacja, nie ma mowy o porażce.

Autor

Weronika Koczowska

Pracownik biurowy, Wrocław.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 595-968-789

E-mail: kontakt@info-komputery.pl

ul. Biała 25

00-009 Warszawa